Събития

Един от най-мощните инструменти за проучване, обучение и създаване на партньорства са добре организираните събития. Макар да нямаме установени взаимоотношения с техните организатори, на тази страница подбираме и споделяме събития свързани с китайските търговски изложения, както и много други, обхващащи теми като търговия, производство, транспорт, логистика, спедиция и т.н.

Меню