Услуги

Мисията на Фондация в обществена полза “Пътят на Коприната” с ЕИК 206601045 е да насърчава икономическия растеж и просперитет чрез споделяне на знания, опит и модели относно веригата на доставки, глобалната търговия, логистиката, спедицията и транспорта. Чрез набор от съдържание с висока стойност внасяме разбиране на процесите с цел подобряване на конкурентоспособността и рентабилността на търговците и хората с предприемаческо мислене в посока осигуряване на честна търговия с производители, намаляване на разходите, минимизиране на риска и осигуряване на качество. За да осигурим финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и услуги свързани с пътувания, преводи, договори, стоков контрол, транспорт и митническо агентиране, което допринася за изпълнението на мисията ни да внесе яснота и да отговорим на важни въпроси относно тези процеси. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие под формата на обучителни инициативи и кампании. Повече за фондацията може да видите на нашата „За нас“ страница.

Меню