BulgarianChinese (Simplified)English

Мисия

Мисията на Фондация “Пътят на Коприната” е да насърчава икономическия растеж и просперитет чрез споделяне на знания, опит и модели относно веригата на доставки, глобалната търговия, логистиката, спедицията и транспорта. Фокусът ни е върху всичко свързано с Китай от гледна точка на пътувания, преводи, договори, стоков контрол, транспорт, митническо агентиране. Чрез набор от съдържание с висока стойност внасяме разбиране на процесите с цел подобряване на конкурентоспособността и рентабилността на търговците и хората с предприемаческо мислене в посока осигуряване на честна търговия с производители, намаляване на разходите, минимизиране на риска и осигуряване на качество.

Мнозина знаят историята на “Пътят на Коприната”.

Тя започва преди много векове, по-точно около 2 век пр.н.е. По това време, царуващата тогава в Китай династия Хан, изпраща свой пратеник на запад, с важна дипломатическа мисия. По редица причини първоначалната цел на мисията не бива постигната, но от това начинание се ражда нещо много по-голямо и трайно – т.нар “път на коприната”. Наименованието е дадено от географа Фердинанд фон Рихтхофен през 1877 година. А този стратегически маршрут остава ключов толкова векове наред неслучайно.

В съвременния свят търговията с Китай е глобализирана. Благодарение на технологиите и напредъка в транспортната индустрия почти всички страни в глобален мащаб имат някаква форма на взаимодействие с китайската индустрия. Този факт създава и предпоставка за нарастваща комплексност на процеса, което поражда понякога несигурност при търговията с лица и организации в Китай. Обективно погледнато предприемачите или организациите, имащи желание да развиват своята дейност чрез внос са изправени пред редица подводни камъни.

Като сред най-големите страхове, свързани със снабдяването на едро от Китай, са случаите, в които стоките биват поръчани и платени, но никога не достигат крайната си дестинция или не по-малко разочароващата ситуация, в която крайните продукти пристигнали на място не отговарят на договорените първоначално.

Тези и още други казуси, застрашаващи импорта от Китай, а също и пандемията от 2020-2021 г. и възможно още някакъв период от време, достъпът до страната физически е ограничен, създават потребността от сериозен подход към това начинание.

Нуждата от изчерпателна информация е по-крещяща от всякога, тъй като темпът на растеж на електронната търговия е по-бърз отвсякога.

Многобройните предизвикателства мотивираха нашия екип да се заеме с нелеката мисия да информира колкото се може повече хора за правилния начин за търговия и импорт на изделия.

С готовност споделяме своя опит и да създаваме подробни образователни ресурси с високо качество. Правим всичко в името на стимулиране на икономическия просперитет в България, създаване на повече работни места и положителното глобализиране на икономиката ни с екологична нагласа за опазване на околната среда и природата.

Дейности

За да осигурим за нашите сънародници възможността да провеждат ефективна търговия на равни начала, извършваме редица дейности.

Като основен лост за постигането на резултатите, към които се стремим, използваме нашия дългогодишен опит, който систематизираме и предоставяме под формата на обучително съдържание. Освен със съдържанието, на разположение сме и да асистираме практически на нашата аудитория със съвети и дейности от почти всяка област свързана с търговията и транспорта. За постигането на целите ни, се фокусираме основно върху няколко области.

Информираме

Спедиторската ниша генерално е доста комплексна. А когато става дума за страни от източния свят, то ситуацията е съвсем различна. Значителна част от нашата енергия е посветена на систематизирането и създаването на качествени публикации. За да се избегнат ненужните сътресения, които могат да възникнат при внос, ключът се крие в подготовката и добрата осведоменост предварително.

Съдействаме

Освен генерирането на ръководства, наша лична мисия е да подпомогнем предприемачите, които са поели в тази посоката. Благодарение на лично натрупания ни опит в продължение на години сме готови да съдействаме във всеки един етап от начинанието. Силно вярваме, че един опитен партньор в тази сфера осигурява достатъчно спокойствие, за да могат организациите да се фокусират върху собствения си растеж.

Осигуряваме

Благодарение на ефективно работещата верига за снабдяване, смятаме че всички страни са по-доволни, а крайният резултат е заздравяване на икономическите ползи на микро и макро ниво. Чрез подхранването на търговските отношенията между България и Китай се създават множество ползи за обществото, които смятаме, че са от съществено значение за бъдещето на икономиката ни.

Сближаваме

Чрез нашите многократно проверени работни процеси осигуряваме спокойствие и гарантираме предвидими резултати. Вярваме в своята ефективност, защото сме виждали безброй пъти как внимателната подготовка на всяка фаза от цялостния процес дава резултат.